انرژی درمانی چگونه عمل میکند؟

انرژی درمانی چگونه عمل میکند؟

شاید شما از جمله افرادی باشید که مایل باشید بدانید انرژی درمانی چگونه عمل میکند و چه احساسی در این روش به فرد انرژی گیرنده دست میدهد.در این مقاله سعی میکنم اول تعربفی از بیماری و عدم تندرستی از منظر انرژی درمانی ارایه بدم.سلامتی ما حاکی از  وجود یک نظم و هماهنگی  بدن ما با جهان هستی است وقتی که این نظم از بین میرود و اتحاد درونی ما با جهان هستی دچار خدشه میشود در واقع بیماری بوجود می اید . انرژی درمانی یکی از روشهای درمانی نامتعارف است فردی که تحت این روش درمانی قرار میگیرد در واقع به وحدت و هماهنگی با جهان هستی میرسد که این وحدت و هماهنگی پیام خود را به سلولهای بدن میرساند که سلول تحت تاثیر این پیام خود را با شرایط جدید وفق میدهد در این فرایند قدرت طبیعی فرد برای از بین بردن بیماری برانگیخته میشود . البته این فرایند در مدیتیشن و هیپنوتیزم نیز اتفاق می افتد و فرد با انجام تمرینات مدیتیشن و هیپنوتیزم خود را در مسیر هماهنگی با جهان هستی فرار میدهد و با عث برانگیخته شدن قدرت طبیعی بدن خود میشود . در انرژی درمانی نیازی به تشخیص بیماری نیست چون انرژی بصورت هوشمندانه به هر کجای بدن که نیاز باشد منتقل میشود گرچه که تشخیص منشا بیماری کمک به تسریع بهبودی میکند در انرژی درمانی گرچه که دست بر بالای سر بیمار قرار میگیرد اما این انتقال انرژی تنها به جسم مادی بیمار منتقل نمیشود بلکه بر کل جسم و روح و روان  و ذهن فرد بیمار منتقل میشود که نتیجه ان احساس ارامش و تمدد  اعصاب است پوشش لطیفی از انرژی که کالبد های هاله بدن بیمار را در بر میگیرد به درون جسم فیزیکی بدن بیمار هم نفوذ میکند در رابطه با احساس فرد بیمار در موقع دریافت انرژی هیچ قانون کلی وجود ندارد و همه افراد بصورت یکسان و و بصورت یک نوع احساس جذب انرژی ندارند چون همانطوریکه ذکر شد انرژی بصورت هوشمندانه به هر کجای بدن که نیاز باشد منتقل میشود و این نیاز در بدن افراد متفاوت است و هر فردی احساس بخصوصی خواهد داشت و حالاتی است که در خود فرد بیمار کاملا محسوس است و با حالات او قبل از دریافت انرژی کاملا متفاوت است . در بعضی افراد دیدن تصاویر نور و و تصاویر ذهنی اتفاق می افتد احساس ارامش و تمد د اعصاب نیز از حالاتی است که در موقع انتقال انرژی و پس از ان برای فرد بیمار ایجاد میشود حالات فوق در جلسات متفاوت نیز متفاوت خواهد بود پس از جلسات مکرر به مرور احساس بهبودی در فرد بیمار ظاهر شده که تعداد جلسات هم در افراد متفاوت است که در مقاله های بعدی عوامل تاثیر گذار بر روند بهبودی را توضیح خواهم داد.

همیشه شاداب و پر انرژی باشید. علی اکبر فرهادی

  • taseer energy
Top