نیروی حیاتی پرانا

نیروی حیاتی پرانا:

در تمرینات مدیتیشن و هیپنوتیزم ریه ها نیز با کار خود علاوه بر  اکسیژن هوا همیشه مقداری از انرژی حیاتی پرانا را به بدن میرساندکه از طریق قالب های جسمی در خازن های سمپاتیک ذخیره میشود . در شرایطی که انسان در اثر شرم و خجالت و ترس مقداری از نیروهای باطنی خود را از دست دهد کافی است با چند نفس علمی به طریق پرانا دوباره نیروی از دست رفته خود را بازیابد .با توجه به اینکه اصولا عمل تغذیه به معنای سوزاندن مواد غذایی و تبدیل انها به انرژی حیاتی است و اگر بتوانیم انرژی حیاتی که از طریق تمرینات تنفسی پرانایی از کاینات دریافت داریم تا مدت زیادی نیاز به تغذیه نخواهد بود به همین خاطر است که مرتاضان هندی با تمرینات کافی میتوانند این انرژی لازم را بجای تغذیه از راه تنفس دریافت کرده و روزهها و ماهها گرسنه باشند و احساس گرسنگی نکنند.. به هر حال قسمتی از اساس انرژی بدن همان نیروی حیاتی پرانا بوده که در هر لحظه و هر جا به شکلی خودنمایی کرده و برق ارگانهای حیاتی را تامین میکند.شما نیز میتوانید با تمرینات تنفس اصولی که در "کتاب اانرژی درمانی با نیروی حیات" توضیح داده شده ذهن و بدن خود را نسبت به دریافت پرانا شرطی کرده و در مواقع ضروری از این تکنیک درمان حیاتی استفاده کنید .بعد از تمرینات کافی است در مواقع ضروری و فوری چند نقس عمیق اصولی بکشید نیروی حیاتی پرانا انرژی درمانگری قوی برای شما خواهد بود .نیروی حیاتی پرانا نیز میتواند اثر اتفاقات ناگواری را که در اثر تفکرات لحظه ای منفی ایجاد شده را خنثی نمایید البته این نیرو بایستی بلافاصله پس از تفکر منفی بکار رود تا از تاثیر منفی این تفکر جلوگیری شود.

همیشه شاداب و پرانرژی باشید. علی اکبر فرهادی

  • prana
Top