کرونا

بزرگترین سلاح برای مقابله با کرونا مسولیت شخصی یعنی ماندن در خانه است

با مدیتیشن در خانه سیستمم ایمنی بدن را تقویت کنید.

همیشه سالم و پر انرژی باشید.علی اکبر فرهادی.

  • corona
Top