شفا بخشی با رنگها

شفا بخشی با تجسم رنگها و تاثیر ان بر هاله و چاکراها در تکنیک های انرژی درمانی:

انرژی صورتی تیره:

انرژی صورتی تیره تاثیرات شفابخشی عمیقی دارد و شما میتوانید با تجسم این رنگ جو ارام بخشی سرشار از اطمینان و اعتماد برای خود ایجاد کنید.انرژی صورتی تیره دستگاه عصبی را تسکین میدهد و تاثیرات انرژی درمانی ان کالبد اثیری را تقویت میکند . این انرژی بازخوردها و الگوهای منفی را به مثبت تغییر میدهد و اسیب دیدگی ها و جراحات را ترمیم میکند..

یک لایه صورتی تیره را پیرامون خود و یا موضوع مورد نظرتان تجسم کنید شروع به نفسهای عمیق کنید رنگ مورد نظر را به درون بینی خود بکشید و  در سراسر هاله منتشر کنید شما میتوانید در هنگام بازدم رنگ را به سوی موضوع مورد نظر پرتاب کنید.

همیشه شاداب و پرانرژی باشید. علی اکبر فرهادی

  • rang
Top