مدیتیشن

مدیتیشن چیست؟

روح شما گستره ای است که با ان میتوان با پروردگار تماس برقرار کرد.در این گستره همان سرنوشت  و سرشت و مقصد شما نهفته است .تمرینات مدی تیشن میتواند شما را در کسب اگاهی بر سرشت واقعیتان یاری کند  در واقع این بینش و اگاهی موجب هماهنگی و اتحاد و متمرکز شدن تمامی قدرتها  و انرژی های درونی تان میشود . زمانی که با سرشت حقیقی تان هماهنگ شوید زندگی شما از هر جهت خود جوش تر و ازاد تر و به مراتب موفق تر خواهد بود .هنگامی که تعادل دارید روح شما خود اگاه و نیمه خوداگاهتان را ا ناخوداگاهتان هماهنگ میکند ناخود اگاه شما بر تمامی حقایقی که تا کنون تجربه کرده اید واقف است معرفت نسبت به خویشتن اولین قدم در فرایند دگرگونی محسوب میشود زمانی که اگاهانه با خرد جهانی خالق عالم هماهنگ میشویم خود به خود به شعور و درکی از خویشتن ,وارستگی,تعادل و هماهنگی درونی دست می یابیم.در این هنگام با عشقی بلاشرط به حیات خود ادامه میدهیم مهم نیست دنیا خارج چه میگذرد بلکه تنها دنیای درون است که نبایداسیب ببیند . در واقع مدیتیشن ابزاری برای تحقق استعداد ها و توان مندی های بالقوه درونی است ابزاری که ما را در جهت دستیابی به یک هماهنگی گسترده شخصی و مرتفع نمودن مسایل و مشکلات روزانه و مواجهه با تجربیات نو در حیطه خود اگاه یاری مینماید . مدیتیشن تمرینی است برای دستیابی به سطوح بالاتری از خرد و اگاهی.این اگاهی از ناخود اگاه نشات میگیرد برای مدیتیشن اهداف متعددی میتوان متصور شد اهدافی چون پیشرفت فردی ,درمان از طریق انرژی های کیهانی و رهایی از دردهای جسمانی ,پاکسازی چاکراها و هاله و سفر سماوی .تمرینات مدیتیشن در سطوح مختلف قابل اجرا است از مبتدی تا پیشرفته .

اولین مرحله در تمرین مدیتیشن به جسم فیزیکی مربوط میشود هر جزو کوچکی از جسم فیزیکی همچون معبدی مشخص است زیرا جسم خانه روح و روح جزیی از خداست و شایسته عشق و احترام.

مرحله دوم مربوط به خود اگاه است که  در این مرحله مهار کردن افکار مجادله امیزی که از خوداگاهیتان نشات میگیرد  را با دستیابی به سکوت و ارامش تجربه میکنید .

در مرحله سوم هماهنگی با نیمه خود اگله انجام میشود تمامی تجربیات عاطفی و ذهنی در این مرحله به منصه ظهور میرسند .

مرحله چهارم تجربیات ناخود اگاه است که در واقع حقیقت شخصی فرد می باشد.و در این مرحله است که دستیابی به تعادل و هماهنگی از طریق پذیرش جسم ,ذهن,عواطف و روح رقم میخورد.در واقع در این مرحله است که قادر به انتخاب مسیری منحصر به فرد خواهید بود در تمریناتی که در قسمت اخبار و مقالات این سایت ارایه میشود رسیدن به این اهداف امکان پذیر میباشد.

با ارزوی سلامتی برای شما عزیزان. علی اکبر فرهادی

  • meditation
Top