بکار گیری انرژی های شفابخش در موقعیت های ناگوار

تمرین مدیتیشن کوتاه (بکار گیری انرژی های شفابخش در موقعیت های ناگوار):

استفاده از نیروی ذهن به منظور تصویر سازی ذهنی با هدف خود درمانی میتواند درمانی موثر باشد . این روش نوعی تمرین بصری است که میتوان ان را همراه با تلقین کلامی مورد استفاده قرار داد. محدوده کاربرد این روش میتواند به گستردگی نیازهای شما باشد. در این تمرینها شما خواهید دید که شبکه شعور چگونه به شما امکان میدهد با هر یک از بخشهای مورد نظر بدنتان تماس برقرار کنید .و همچنین پی خواهید برد که بدن به این ارتباط شما به شیوه های دور از انتظار پاسخ میدهد.بدن دارای قابلیت خوددرمانی طبیعی است که همواره فعال است مگر در مواردی که ما بطریقی همچون ارسال پیامهای منفی در کار ان مداخله میکنیم شما میتوانید با استفاده از تصویر سازی های سازنده ذهنی با روند خوددرمانی بدن همکاری کنید و شاهد پاسخ معجزه گر بدنتان باشید.

تمرین:

در محیطی ساکت و ارام بنشینید و بدن را وانهاده کنید ارام و طبیعی نفس بکشید .چشمها را ببندید اکنون بگذارید ذهنتان بر ناحیه اسیب دیده بدنتان تمرکز کند و افکاری مملو از عشق به انجا ارسال دارد خودتان را دوست داشته باشید و به خودتان عشق بورزید در صفحه تصویر سازی که در پشت ابروها قرار دارد متمرکز شوید و ببینید که همه سلول های ان اندام یا بافت اسیب دیده فعال میشوند تا با بیشترین سرعت ممکن خوددرمانی را به اجرا دراورند.ببینید جریان خون تمام مواد غذایی ای را که سلولها برای انجام وظایف خود نیاز دارند به انها میرساند. از قوه الهام خود برای افزودن هر چیزلازم دیگری کمک بگیرید به یاد داشته باشید که برای انجام این کار شما بایستی در حالت ارامش کامل باشید و احساس کنید که در حال در دست گرفتن مهار اوضاع هستید با این کار شما در واقع کمکی به روند خوددرمانی بدنتان میکنید و مطمئن باشید که افکار شما به شیوه ای مثبت در این روند مداخله میکند. از بدن خود سپاسگزاری کنید.

با ارزوی موفقیت برای شماعزیزان. علی اکبر فرهادی

  • tamreen
Top