از انسداد انرژی تا بیماری جسمی و راه درمان

از انسداد انرژی  تا بیماری جسمی:

همانطوریکه اشاره شد ما صرفا مادی نیستیم و وجود ما از لایه های مختلف انرژی و اگاهی تشکیل شده است .بطوریکه میتوانیم این حقیقت را در خود حس کنیم.بوسیله تمرین و ممارست میتوان در این انرژی ها و اگاهی رخنه کرد بارقه الهی بدن ما در طبقه بسیار بالاتری از اگاهی و حقیقت جای دارد . بارقه الهی بدن ما دارای خردی متعادل است و ما میتوانیم در زندگی روزمره به هدایت های ان گوش سپرده و به رشد و سرمنزل سعادت برسیم از ان جا که نقش هاله در انتقال ارتعاشات خلاقه از سرشت برتر به جهان دارای نقش واسطه ای است بنابراین میتوانیم برای افزایش ارتعاشات اگاهی خود از این حوزه انرزی به عنوان پشتیبانی استفاده کنیم که پله به پله ما را به بطن سرشت الهی رهنمون سازد.هر یک از لایه های هاله خود کالبدی است که دقیقا به اندازه جسم فیزیکی ما زنده و فعال است هر لایه در بعدی اگاهانه مستقر است که از جهاتی به بعد فیزیکی یا مادی شباهت دارد  و از جهاتی هم با ان تفاوت دارد . با وجود این جهان های مذکور با هم مرتبط هستند و در همان مکانی قرار دارند که ما بعد فیزیکی خود را در ان تجربه میکنیم .تفاوت و شباهت های طبقات فیزیکی و اثیری از دیدگاه فیزیکدانان موجب شگفتی نیست اساس قوانین حاکم بر طبقه اثیری قانونی طبیعی است که واسطه ای از جنس لطیف تر _انرژی بالاتر و ارتعاشات سریعتر را در بر میگیرد.در واقع در طبقه معنوی با جهانی دیگر روبرو میشویم  که قوانین مخصوص به خود را داراست.و این جهان به مراتب زیباتر_نورانی تر و دوست داشتنی تر از جهان فیزیکی است.

نیروی خلاقه اولیه از برترین کالبد معنوی برمیخیزد و سپس به حوزه کالبد اثیری وارد میشود . به عبارت دیگر عناصر و انرژی های لطیف تر کالبد های معنوی موجب خیزش ارتعاشاتی در کالبد اثیری میگردند و سپس ارتعاشات کالبد  اثیری که در تطابق با ارتعاشات کالبد معنوی بوجود امده اند موجب بروز ارتعاشاتی در سه کالبد تحتانی میشوند و این روند تا سطح ارتعاشی به سوی کالبد فیزیکی ادامه می یابد.تندرستی هنگامی تضمین میگردد که نیروی خلاقه تولید شده در ابعاد معنوی بر اساس قوانین کیهانی هدایت شوند در این سیستم چاکراها کانون های جذب انرژی کیهانی هستند.چاکراها بیشترین انرژی را دریافت میکنند.تعادل چاکراها در این چرخه از اهمیت بالایی برخوردار است . اگر چاکرایی از تعادل خارج شود بروز بیماری حتمی است .هر قدر عدم تعادل چاکرایی بیشتر باشد بیماری خطرناک تری را شاهد خواهیم بود .چاکراها در حکم گرداب هایی از انرژی هستند  که از تعدادی مخروط های کوچکتر تشکیل شده اند پرده محافظی بر روی دهانه چاکراها قرار دارد . در هر سیستم انرژی سالم این مخروط های چرخنده بطور هماهنگ و در توازن به دور خود میچرخند.و وظیفه جذب انرژی از حوزه انرژی کیهانی را به خوبی انجام میدهند . هر یک از این مخروط ها با فرکانس بخصوصی تنظیم شده اند .اما در سیستم بیمار این مخروط ها هماهنگ نیستند و در واقع ممکن است دارای حرکتی سریعتر یا کند تر از حد معمول منقبض یا کوچک _شل_بزرگ_وارفته_بدون حرکت _و گاهی دارای یک گسستگی باشند.این اختلالات با اختلالات اعضا بدن با بیماری هایی بخصوص در ان نواحی مرتبط هستند ."کاراگولا"در کتابی بنام"بسوی خلاقیت "از بیماری یاد میکند که دچار اختلال مغزی بود یکی از مخروط های چاکرای تاج این بیمار سست و اویزان بود یعنی  در وضعیت طبیعی قرار نداشت.همچنین "جان پیراکس" در کتاب "پرونده دلشکستگان"مشاهده اختلالاتی در چاکرای قلب بیماران مبتلا به انژین صدری و کرونر قلبی گزاش داده است چاکراها در این وضعیت بجای اینکه مخروط های شفاف و درخشانی داشته باشند  به وسیله عنصری تیره مسدود و راکد شده اند . در این مدت فعالیتم تجربیاتی کسب کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که هریک از مخروط های چاکراهای انرژی عضو بخصوصی از بدن را تامین میکنند بعنوان مثال هر گاه اختلالی در غده تیرویید بوجود امده باشد در یکی از مخروطهای چاکرای گلو اختلالاتی را مشاهده میکنم . من چاکراهایی دیده ام که بشدت پهن و گشاد و له شده اند و همه این موارد در نهایت به بیماری منجر میشود .و همه به انرژی _ اگاهی_ تبلور سیسم باورهای فرد و تجربیات او ارتباط دارند.بیماری در هر یک از لایه های هاله  در همان سطح اگاهی منطبق با ان کالبد خود را ظاهر میکند هر یک از این تجربیات شکلی از رنج هستند خواه جسمی_ ذهنی_ عاطفی و یا معنوی.درد مکانیسمی درونی است که برای تصحیح وضعیت موجود به ما هشدار میدهد.درد توجه ما را به این واقعیت جلب میکند که اشکالی در کار ما است و ما را وادار میکند تا اقدامی انجام دهیم.همه ما تا حدودی افریننده بیماری در وجود خود هستیم اگر به گذشته باز گردید و علت اصلی را بیابید همواره ان را بر اساس فراموشی هویت خود استوار میبینید.تا زمانی که به غلط می اندیشیم در کار افرینش بیماری هستیم.. در انرژی درمانی و مدیتیشن دهانه چاکراها باز شده و مخروط های دهانه چاکراها نظم خاصی میگیرند و انرژی های کیهانی در کانالهای انرژی (کندالینی) جریان یافته و در نهایت در سراسر کالبد های هاله منتشر میشوند.دو بار در هفته تمرینات مدیتیشن لازم به نظر میرسد که تاثیرات ان در زندگی ملموس است.

با ارزوی سلامتی شما عزیزان.علی اکبر فرهادی

  • ENSEDAD ENERGY
Top