حس برتر و حوزه انرژی بدن(هاله)

رابطه حس برتر و حوزه انرژی بدن (هاله):

حوزه انرژی بدن که از شعاع چند متری جسم فیزیکی ما را احاطه کرده با بکار گیری تمرینات متافیزیکی مثل مدیتیشن فعال شده و فرکانس گیرندگی این حوزه تقویت میشود .در واقع این حوزه همانند یک انتن عمل کرده و میتواند اطلاعات دقیق و مفصلی را از محیط اطراف و افرادی که با ما در ارتباط هستند بدست اورد . در این شرایط ما جهان را به گونه ای متفاوت میبینیم .همه ما تجربیاتی از این حوزه انرژی داشته ایم . ارتعاشات متفاوت محیط اطرافمان و افرادی که با انها برخورد میکنیم ما را وادار به بیان اصطلاحاتی ازقبیل "ناخوشایند بود","انرژی خوبی داشت","لذت بخش بود "........میکند . برای هر یک از شماها اتفاق افتاده است که از ملاقات با شخصی بدون اینکه قبلا او را دیده باشید حس خوبی از او به شما منتقل شود در واقع ارتعاشات او را پسندیده اید . ممکن است حس کنید عملی در حال وقوع است و پس از ان اتفاق رخ میدهد. گاهی اوقات در حال مشاجره با دیگران حس میکنید که چیزی از زیر قفسه سینه (چاکرای شبکه خورشیدی) به بیرون میتراود.حس میکنید ضربه ای به ان قسمت وارد شده است .بعضی اوقات حس میکنید که در دریایی از مهر و محبت و دوست داستن غوطه ور شده اید . تمامی این تجربیات در حوزه انرژی بدن رخ میدهند  و واقعی هستند در واقع جهان واقعی ما بوسیله جهانی سیال از جنس نور احاطه شده است که همانند دریا همواره در حال تغییر و حرکت میباشد.در طول سالیان تجربیاتی که داشته ام نمونه های مختلفی از این قابلیتهای  حوزه انرژی را در افراد مختلف مشاهده کرده ام.در واقع وقتی فردی از عشق احاطه شده و یا برعکس از کینه و نفرت لبریز شده این حالات از دید روشن بین پنهان نمیماند..مطالعات دانشمندان پیرامون حوزه های انرژی در توسعه این حس برتر کمک میکند. ساختمان کالبد انسان صرفا مرکب از مولکول ها نیست بلکه ترکیبی از امواج انرژی میباشد.ما همچون دریا در حال جذر و مد هستیم و همواره در حال تغییر .یکی از طرق توسعه حوزه انرژی بدن و قابلیت های ذهنی مدی تیشن است با این عمل مفهوم تقابل عمومی پدیده ها به واقعیتی ملموس تبدیل میگردد. فیزیکدانان معتقدند که چیزی بنام عنصر بنیادین  وجود ندارد بلکه عالم عبارت است از وحدانیتی لاینفک و بافتی وسیع از احتمالات مرتبط و در هم تنیده .در واقع عالم از کلیتی تشکیل شده که ما جزیی از این کل هستیم . در نیروهای خلاقه عالم از قبیل قابلیت های ذهنی معجزه گر میتوان بوسیله اگاهی و در نتیجه پیوستن به نیروی درون قدرتی را کسب کنیم که با شناخت خود و یکی شدن با کل هستی ان را بعنوان عشق تجربه کنیم.سنگ زیر بنای این یگانگی کنار نهادن خویش حقیر(نفس) و محدود است که بر اساس پیشینه نیوتونی یعنی در نظر گرفتن اجزا منفک از کل بنا شده است.بعلاوه بایستی خود را به عنوان حوزه انرژی به رسمیت بشناسیم همین که خود را به عنوان حوزه انرژی شناسایی کنیم اگاهی بالاتر-ارتعاشی برتر و انسجامی عظیم تر با ما همراه خواهد بود.تجربه مدی تیشن همان تجربه ارتقا اگاهی به سوی ارتعاشی بالاتر است تنها در ان وضعیت خواهیم توانست کالبد های لطیف تر و اگاهی برتر  و ابعاد جهان های مطلوب تری را که در ان زندگی میکنیم به عنوان واقعیت تجربه کنیم.بنابراین طبق یافته های دانشمندان که ویژگیهای بسیاری برای حوزه انرژی کیهانی قایل هستند :انرژی کیهانی در تمام فضا نفوذ میکند اشیا _جاندار و بیجان و همه چیز را به هم مرتبط میکند.از یک شی به شی دیگر جریان می یابد و بر خلاف سایر پدیده ها با دور شدن از مبدا تراکم ان افزایش میابد و همچنین از قانون القایی پیروی میکند.حوزه مزبور در یک رشته از نقاط هندسی نقاط مجزای نور ضربانی _مارپیچی_شبکه های خطی_جرقه ها و ابرها به شدت دارای انتظام است.این انرژی دارای طپش است و میتوان با بهرگیری از حس برتر ان را لمس کرد_چشید_بویید_رقصید و ان را دید.

با ارزوی سلامتی برای شما عزیزان.علی اکبر فرهادی

 

  • hese bartar va hozeye energy badan
Top