انرژی درمانی عملی

قبل از اینکه به فعالیت های عملی انجام شده بپردازم لازم است که نکاتی چند در مورد بیماری هایی که از این روش قابل درمان نیستند بگویم معمولا بیماری های ژنتیکی ,مادر زادی از این روش درمانی نتیجه مطلوب را نمیگیرند .فلجهای مادر زادی ,نابینایان مادر زادی از این دسته اند .طبق تجربه ای که در فعالیت های چندین ساله ام دارم در وهله اول متعادل سازی چاکراها و تقویت هاله در صدر تاثیرات این روش درمانی میباشد که به تبع این تاثیرات  جسم فیزیکی به بهبودی میرسد.بیماری های روحی روانی بسیاری از این روش بهبود یافته اند .سردرد های میگرنی از جمله بیماری هایی است که بیمار به نتیجه مطلوب میرسد.آسم و لکنت زبان از جمله بیماری هایی است که افراد مراجعه کننده از درمان ان ابراز رضایت کرده اند .ضمن اینکه تعداد جلسات و شرایط دیگر بهبودی را نمیتوان به همه افراد بصورت یکسان تعمیم داد اصول انرژی درمانی بر انتقال انرژی از دستهایم به بدن بیمار استوار است و واکنش های متفاوتی از ناحیه روح و روان و جسم فیزیکی افراد مختلف شاهد بوده ام ..این نیروی مغناطیسی موجب تعادل در امواج هاله بیمار شده که در نهایت منجر به بهبودی جسم فیزیکی و سلول بیمار میشود و این عمل (بدون دخالت در امور پزشکی که توسط مراجع ذیصلاح تایید گردیده انجام میشود)

Top