تالیفات(کتاب انرژی درمانی با نیروی حیات)

کتاب" انرژی درمانی با نیروی حیات "از تالیفات و فعالیت های انجام شده است که در سال 1384 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده که مطالب ان بصورت روان وقابل فهم برای همه افراد در سطوح مختلف میباشد که در ان تکنیک های مختلفی توضیح داده شده که از این تکنیک ها میتوانید در کنار جلسات حضوری بعنوان یک خود درمانی استفاده کرده و بر مشکلات و ناراحتی های خود فایق ایید.

برخی از مطالب مهم و تکنیک های این کتاب:

*خصوصیات هاله و چاکراها

*راههای تشخیص اختلال در دهانه چاکراها و هاله

*رنگ چاکراها و کاربرد های مختلف رنگها

*تمرین برای باز کردن و متعادل سازی دهانه چاکراها

*رنگ های هاله و مفاهیم ان

*تمرین تصویر سازی ذهنی در سطح الفا

*تنفس های اصولی

*نحوه ورود به سطح الفای ذهن

Top