کتاب"آموزش خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم"

این کتاب "آموزش خودهیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم " هم از تالیفات و فعالیت های انجام شده است که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است.در این کتاب تکنیک های چگونگی تاثیر تلقین در حالت خواب مغناطیسی بر بدن  وروح وروان توضیح داده شده است و با بکارگیری تمرینات این کتاب میتوانید به اهداف خود نایل ایید.

برخی از مطالب مهم و تکنیک های این کتاب:

*تمرکز فکر و راههای تقویت ان

*فواید هیپنوتیزم

*آزمایش لسلی لوکرون

*شرایط تلقین

*قانون اثر غالب

*روشهای عمیق کردن خواب

*عوامل تاثیر در هیپنوتیزم پذیری

*تست های تلقین پذیری و هیپنوتیزم پذیری

*سیر قهقرایی در زمان

*قانون جذب

*قانون اثر معکوس

*مراحل روش درمان در هیپنوتیزم

*عناصر اساسی در هیپنوتیزم

*روشهای مختلف هیپنوتیزم و درجات مختلف خواب مغناطیسی

Top