شفای پرانیک

(شفای پرانیک)

بعد معنوی ادمی در تمام عمر وی به صورتی جذاب و اسرار امیز بوده است.بزرگترین خصیصه دنیای متافیزیکی ناشناخته بودن ان است اما بدیهی است اشنایی علمی با این دنیا گام بزرگی در شناسایی بیشتر خود یعنی خودشناسی است  و یکی از بزرگترین شاخصه های دنیای متافزیکی  وضعیت سلامتی و بیماری انسان است بیماری های ما تظاهرات بیرونی اتفاقاتی است که در درون ما روی میدهد.این مطالب حاوی چکیده و اصول انرژی درمانی و خالی از باورها و اعمال خرافی است.کالبد انسان در واقع از دو بخش تشکیل شده 1 کالبد جسمانی قابل رویت 2 کالبد انرژی غیر قابل رویت که کالبد بیوپلاسمیک نامیده میشود .کالبد بیوپلاسمیک کالبد انرژی درخشان غیر قابل رویت است که در کالبد جسمانی نیز نفوذ میکند و چهار تا پنج اینچ ماورای ان امتداد می یابد.شفای پرانیک هنری باستانی است که با استفاده از انرژی حیاتی به معالجه تمامی کالبد انسان می پردازد.انرژی حیاتی است که بدن  را زنده و سالم نگه میدارد. اساسا انرژی حیاتی سه منبع اصلی دارد.خورشید ,هوا و زمین . انرژی حیاتی خورشید از نور خورشید سرچشمه میگیرد  و به تمام بدن نیرو میدهد و شرایط تندرستی ان را فراهم میکند با حمام افتاب و قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت 5 الی 10 دقیقه  و با نوشیدن ابی که در معرض افتاب بوده است میتوان سلامتی را بدست اورد.انرژی حیاتی موجود در هوا که هندیها از ان به عنوان پرانا یاد میکنند هنگام تنفس از طریق ریه ها و یا مسقیم از طریق چاکراها جذب میشوند. جذب انرژی از طریق تنفس با استفاده از تکنیک های تنفس اصولی که در کتاب انرژی درمانی با نیروی حیات توضیح داده شده انجام میپذیرد.انرژی حیاتی موجود در زمین از طریق کف پاها و بصورت ناخوداگاه انجام میپذیرد .قدم زدن با پای برهنه میزان جذب انرژی را افزایش میدهد.

با ارزوی سلامتی شما عزیزان. علی اکبر فرهادی

 

 

 

 

 

 

 

  • shafaye pranik
Top