اصوات مربوط به چاکراها

 اصوات در باز شدن دهانه چاکراها و جریان انرژی حیاتی در کانالهای انرژی بدن(کندالینی) نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. بطوریکه ما روزانه بطور ناخوداگاه ان را تجربه میکنیم . برای اشنایی بیشتر نوع اصوات به جدول مقابل مراجعه کنید.

با ارزوی سلامتی شما عزیزان.علی اکبر فرهادی

  • asvat chakra ha
Top