درباره ما

علی اکبر فرهادی هستم  در زمینه انرژی درمانگری از سال 1370 فعالیتم را شروع کردم فعالیتی که منشا ان یک نیروی خدادادی بود نیرویی شگفت انگیز و معجزه گر. در واقع دوران کودکی من دوران معمولی و ساده ای بوداوقات بسیاری را در تنهایی میگذراندم زیر اسمان شب دراز میکشیدم و نظاره گر ستاره ها بودم  در واقع وحدت و هماهنگی کامل با محیط را تمرین میکردم احساس عجیبی در بدن داشتم یک حس گرمای شدید و یک حس انفجار و همین حس با عت شده بود خود را بیمار بپندارم سالها این وضعیت را تحمل کردم 20 ساله بودم که با استادی اشنا شدم" استاد هادی پرورنده روحش شاد باد" راهنمایی های مرحوم مسیر زندگیم را تغییر داد. من در واقع بیمار نبودم این احساس عجیب از وجود نیرویی خدادادی و معجزه گر حکایت داشت .کشفی بزرگ بود کشف کردم چیزی پیرامون خود دارای حوزه انرژی است کشف کردم دستانم چنان نیرومند و قوی است که میتواندهر درمانده ای را نجات دهد  این یک نیروی ذاتی و خدادادی بود و دریافتم که همه چیز بواسطه این حوزه انرژی بهم متصل و هیچ فضایی خالی نیست کشفی هیجان برانگیز بود اما هیچوقت بصورت تئوری تا ان زمان یاد نگرفنم با هر بیماری که مواجه میشدم درخواست میکردم تا چند دقیقه خود را در اختیار من قرار دهد روشهای انتقال انرژی را از استادم اموخته بودم و این روشها را برای بیماران اجرا میکردم و بعد از مدتی متوجه بهبودی انها میشدم اشک شوق از دیدگانم جاری میشد تجربیات لذت بخش و اسرار امیز دوران کودکی در نهایت مرا بسوی شفاگری هدایت کرد سالها گذشت و با کسب تجربیات ارزشمند و با پی گیری های اصولی این روش درمانی در خارج از کشور موفق به تالیف کتابهای"انرژی درمانی با نیروی حیات"آموزش خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم"و "درمان با مدیتیشن" شدم اکنون با کوله باری از تجربه رسالتم کمک به دردمندان است که شفای همه انها را از خداوند منان طلب میکنم.

 

 

Top