آموزش ها

 • آموزش مدیتیشن

  آموزش مدیتیشن

  کلاسهای اموزشی مدیتیشن

  تکنیک های اموزشی این روش ذهنی به قرار زیر است.

  *ریلکسیشن

  *متعادل کردن دهانه چاکراها

  *رنگ درمانی از طریق جذب چاکراها 

  *ارتباط با نهایت مطلق و بهرمند شدن از نور و شفا و برکت

  *تقویت هاله

  *تعویض لایه های هاله

  *پاک سازی چاکراها

  *ارتباط با انرژی کیهانی

  *ورود به سطح الفای ذهن و تصویر سازی ذهنی جهت تحقق خواسته ها 

  *پرواز روح

  *جلوگیری از ورود انرژی های منفی دیگران

  *باز کردن جشم سوم

  *ایجاد ارامش

  *ارتباط با استاد معنوی

  *ایجاد انرژی مضاعف در بدن

   

 • آمورش خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم

  آمورش خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم

  قسمت دوم آموزش ما مربوط به آموزش خودهیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم میباشد  و دراین روش شما یاد میگیرید که چگونه وارد خلسه هیپنوتیزم شده و تلقینات را بکار ببندیدشما میتوانید با فراگیری تکنیک های خود هیپنوتیزمی بر بیماریهای خود فایق ایید و یا میتوان برای برطرف کردن عادات ناپسند از این تکنیک ها استفاده کرد همچنین با تکنیک های دگر هیپنوتیزم به دیگران کمک کنید.هیپنوتیزم از یک لغت یونانی که معنی خواب را میدهد مشتق شده است  و معنی اصطلاحی ان حالت شبه خوابی است که با تلقین و بطور مصنوعی ایجاد میشود  و به عبارت دیگر هیپنوتیزم حاصل القاعات هیپنو تیزور به سوژه است. و این کلمه را فردی بنام "جیمز برید "برای نخستین بار بکار برد و از ان وقت این کلمه زبانزد عام و خاص قرار گرفت دکتر جیمز برید که در سال 1842 هیپنوتیزم را بوجود اورد معتقد بود که خواب مصنوعی ترکیبی از مکانیسم های فیزیولوژی و روانشناختی است که پیوند نزدیکی با سیستم عصبی دارد و این حالت را نیروی تلقین و تمرکز شدید ذهنی بوجود می اورد."مارتین اورن"معتقد بود هیپنوتیزم حالتی است که در ان شخص قادر است به تلقین های مناسب از راه تجربه ,تغییر ادراک و حافظه واکنش نشان دهد هیپنوتیزم پدیده ای است که از دیر باز شناخته شده  و در مصر باستان رایج بوده بیشتر عرفا خلسه را یکی از صفات روحانی  و آسمانی میپنداشتند . مرتاضان هندی نیز با استفاده از روشهای گوناگون بدن خود را در شرایط سختی قرار میدادند و در حالتی فرو میرفتند که امروزه به عنوان خواب مغناطیسی یا خواب هیپنوتیزمی تلقی میشود در اغاز مسیحیت هم راهبان مسیحی از ان بعنوان درمان بیماری استفاده میکردند. انها منشائ هیپنوتیزم را تابش نور مسیح میدانستند و عقیده داشتند که این نور مسیح است که سبب ارامش و خواب میشود."فروید"پدر روانکاوی شعور انسانی را به یک کوه یخ تشبیه کرد که یک ثلثش پیدا و دو ثلث دیگرش پنهان است بعبارت دیگر شعور انسان مرکب از خوداگاهی و ناخوداگاهی است .ما به اعمال خوداگاهی بطور مستقیم و به اعمال ناخوداگاهی بطور غیر مستقیم واقفیم اگر چه خوداگاهی ظاهرا بیشتر به خودنمایی میپردازد ولی نقش عمده را ناخوداگاهی بازی میکند زیرا ریشه اعمال ما در ناخوداگاهی است. تا قبل از فروید چگونگی فعالیت ناخوداگاهی به جهان علم مجهول بود با امدن فروید افق نوینی درجهان علم به خود نمایی پرداخت و ستاره پسیکوتراپی با تمام جلال و شکوهش اشکار گردید.با رونق گرفتن کار پسیکوتراپی هیپنوتیزم که شاخه ای از روانشناسی است نیز رونق گرفت و وسیله ای برای درمان بیماریها قرار گرفت .با توجه به مطالب گفته شده ملاحظه میشود که هیپنوتیزم تا چه اندازه توجیه علمی دارد و مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است بطوریکه از هیپنوتیزم برای زایمان های بدون درد,بی حسی های بدن,از بین بردن ترس و عادات ناپسند,افزایش قدرت تمرکز,حافظه,اعتماد به نفس پیش گیری از بیماری ها و درمان بیماری ها استفاده میشود.فردی که هیپنوتیزم یاد میگیرد و در زندگی خود بکار میبرد در واقع یک زندگی ایده ال را برای خود و اطرافیان خود بوجود می اورد.همه ما زندگی میکنیم و نحوه زندگی کردن در ما متفاوت است ما نیازمند روشی هستیم که بتواند به ما کمک کند که به نحو احسن و با اعتماد به نفس بالاتری  و با دید مثبت به زندگی ادامه دهیم همه اینها در هیپنوتیزم نهفته است و بوسیله ان میتوانیم یک زندگی سرشار از لذتی را برای خود بسازیم.روحیه و شخصیت فرد در هیپنوتیزم تغییر کرده  و فرد به تکامل واقعی و اگاهی رهنمون میشود.دید مثبت به زندگی یکی از دستاوردهای بزرگ هیپنوتیزم است که به ما کمک میکند که به پیشرفت های بزرگی نایل شویم و این نگرش است که تصمیم ما را در زندگی منطقی تر و اصولی تر میکند از سویی دیگر هیپنوتیزم ارامش را بر زندگی حاکم میکندو در سایه این ارامش میتوانیم زندگی سالمی داشته باشیم سپر محکمی که هیپنوتیزمدر برابر بیمارها ایجاد میکند خود گویای این واقعیت است که میتوان از این روش برای موفقیت های دیگر زندگی استفاده کرد.بنابراین انجام تمرینات هیپنوتیزم زیر نظر یک استا د باتجربه میتواند با عت راهیابی شما به افق نوینی از زندگی باشد اکنون رسالت من در این راستا یاد دادن تکنیک های اصولی است شما در این کلاسها طی دوره های اموزشی یاد میگیرید که چگونه از خلسه هیپنوتیزمی بهرمند شوید و چگونه تلقین های هیپنویزم را حاکم بر زندگی خود کنید.اکنون به کاربردهای مختلف هیپنوتیزم میپردازیم:

  *هیپنوتیزم در درمان

  *هیپنوتیزم در روابط اجتماعی

  *هیپنوتیزم در هنر و ورزش

  *هیپنوتیزم در موفقیت در امور ازدواج-شغل و حرفه

  *هیپنوتیزم در کشف جرم وجنایت

  *هیپنوتیزم در بدست اوردن همسر

  *هیپنوتیزم در برطرف شدن ابهامات

  *هیپنوتیزم در برطرف کردن عادات ناپسند

  *هیپنوتیزم در فراموش کردن خاطرات بد(سیر قهقرایی)

  *هیپنوتیزم و حالت کاتالپسی بی حسی موضعی و....

  *

 • آموزش

  آموزش
 • آموزش

  آموزش
 • چشم سوم

  چشم سوم
 • آموزش 3

  آموزش 3
 • انرژی درمانی ,هاله,چاکراها,مدیتیشن,خودهیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم,دستان شفابخش

  انرژی درمانی ,هاله,چاکراها,مدیتیشن,خودهیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم,دستان شفابخش
 • الفای ذهن

  الفای ذهن
Top